Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Zespół pomp pożarowych z certyfikatem CNBOP-PIB COR-2Helix VF1611/SC-FFS

Zespół pomp pożarowych z certyfikatem CNBOP-PIB COR-2Helix VF1611/SC-FFS

Rozmiar

Cena na telefon

14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Zespół pomp pożarowych z certyfikatem i świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB

 

Budowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia w SUG-W mgłowych oraz instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi. Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych. Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych.

 

Cechy szczególne/zalety produktu

 

 • Cały zestaw pompowy objęty Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB
 • Zastosowanie wysokociśnieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadających aprobatę VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB
 • Urządzenie oznakowane znakiem budowlanym „B” zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w połączeniu z silnikami w klasie IE3, spełniającymi wymogi norm IEC oraz chłodzoną powietrzem, zintegrowaną przetwornicą częstotliwości
 • System analizy pomiarów czujników ciśnienia po stronie tłocznej z sygnalizacją błędów
 • Przetwornica częstotliwości z funkcją Fire Mode dla każdej z pomp
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
 • Układ pomiarowy Wilo-UP z przepływomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w pełni zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB – jako akcesorium dodatkowe
 • Automatyczny system przejścia w stan pracy pożarowy wyzwalany sygnałem zewnętrznym z sygnalizatora przepływu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku
 • System MOIB odcinający dopływ wody do instalacji innych niż ppoż. z sygnalizacją poprawnego zadziałania – jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowiązkowo w instalacjach łączonych
 • Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody (w trybie „Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)

 

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16/25, po stronie tłocznej
 • 3 Czujniki ciśnienia (4-20 mA), po stronie tłocznej
 • Manometr, po stronie tłocznej
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia
 • Czujnik przepływu aktywujący funkcję „Fire mode”
 • Bypass przepływu minimalnego dla każdej z pomp ze wspólnym elektrozaworem wyzwalającym przepływ.
 • Zawory regulacyjne przepływu minimalnego po stronie tłocznej każdej z pomp.
 • Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

 

Obsługa/wskaźnik

 • Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci
 • Opis menu z symbolami i numerami
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)
 • Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie
 • Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła
 • Zamykany wyłącznik główny
 • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji
 • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji
 • Pamięć ostatnich 16 usterek

 

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
 • Funkcja „Fire Mode” zgodna z wymaganiami CNBOP
 • Przełączanie wartości zadanej, 2 wartość zadana włączana za pomocą styku
 • Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
 • Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
 • Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
 • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
 • Włączane/wyłączane
 • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
 • Dowolnie programowane czasy blokad

 

Kontrola

 • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
 • Sygnał czujników 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Analizator sygnału z czujników 4-20mA w technologii smart z logiką wykrywania błędów czujników.
 • Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika,
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
 • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego (nie aktywna w czasie „Fire Mode”)

 

Interfejsy

 • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
 • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
 • Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana
 • Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji

 

Zalecane wyposażenie dodatkowe (zgodnie z krajową oceną techniczną)

 • układ pomiarowy UP
 • moduł odcięcia instalacji bytowej MOIB – wymagany obligatoryjnie w instalacjach dwufunkcyjnych

 

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po dokonaniu ustaleń technicznych)

 • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
 • Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

 

Systemy magistral (opcjonalnie)

 • BACnet, LON, Modbus RTU

 

Spełnione normy:

 • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dane eksploatacyjne
Wysokość podnoszenia maks. Hmax 142,4 m
Liczba pomp 2
temperatura przetłaczanej cieczy T 3 °C
temperatura otoczenia T 5 °C
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Ciśnienie na dopływie 10 bar
Dane silnika
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika P2 9 kW
Prąd znamionowy IN 16,7 A
Współczynnik mocy cos φ 0.87
Znamionowa prędkość obrotowa n 2926 1/min
Rodzaj załączania Bezpośrednio / Gwiazda - trójkąt
Stopień ochrony silnika IP55
Stopień ochrony urządzenia sterującego IP54
Materiały
Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Stal nierdzewna
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału Q1BE3GG
Materiał uszczelnienia EPDM
Materiał orurowania Stal nierdzewna
Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej DNs R 3
Przyłącze po stronie tłocznej DNd R 3
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt Wilo
Nazwa produktu COR-2 Helix VF 1611/SC-FFS
Masa netto ok. m 474 kg
Numer artykułu 2863942

 

Marka
Symbol
812863942
Rodzaj towaru
Ochrona przeciwpożarowa
EAN
5907572540338
Kod producenta
2863942
Strona www producenta
www.wilo.pl
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel