Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Rzeczywistość zmian klimatycznych jawi się nam wyraźnie, a ich negatywne skutki będą narastać, jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast. Przyroda nie uznaje kompromisów, dlatego konieczne jest zdecydowane i szybkie działanie. Nasz kraj stoi na czele państw zaangażowanych w negocjacje dotyczące klimatu.

Europejski Zielony Ład postawił przed sobą ambitne cele: osiągnięcie neutralności klimatycznej i niezależności od surowców naturalnych w gospodarce do 2050 roku. Producentów odzieży, elektroniki, budownictwa i tworzyw sztucznych zachęca się do projektowania produktów, które będą łatwe do przetworzenia lub naprawy. Komisja Europejska planuje wprowadzenie rygorystycznych standardów, szczegółowo oceniających wpływ wszystkich usług i produktów na środowisko.

Wyzwania związane z energią stają się coraz bardziej palące, szczególnie ze względu na rosnącą elektryfikację ogrzewania, transportu i popularność klimatyzacji. Ostatnie dane wskazują na stały wzrost liczby pomp ciepła, pojazdów elektrycznych i klimatyzowanych powierzchni w gospodarstwach domowych, odpowiednio o 62% i 37% rok do roku. Odpowiedzią na to wyzwanie są odnawialne źródła energii, takie jak rozwijająca się dynamicznie fotowoltaika. Do końca 2022 roku moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła już 9,2 GW, z czego ponad 99% pochodzi z energii odnawialnej. Co więcej, prosumenci przyczynili się do wprowadzenia aż 3,1% krajowej generacji energii elektrycznej do sieci. W połączeniu z magazynami energii, odnawialne źródła energii wydają się być najbardziej konkurencyjnym i przyszłościowym rozwiązaniem.

Głównym cCelem Zielonej Transformacji jest przede wszystkim uświadomienie ludzkości, że konieczne są konkretne działania, aby zapobiec autodestrukcji. Wspomóc to mają wszelkie informacje techniczne i dofinansowania stworzone przez Europejski Zielony Ład. Jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie tych zmian?

 • Dostęp do czystej wody, świeżego powietrza, żyznych gleb i różnorodności gatunkowej,
 • Uzdrowienie fauny i flory,
 • Energooszczędne budynki,
 • Możliwą niezależność energetyczną, co za tym idzie redukcję importu,
 • Dostęp do zdrowej i przystępnej cenowo żywności,
 • Trwałe produkty, poddawane recyklingowi po eksploatacji,
 • Ekologiczny transport publiczny,
 • Zwiększenie liczby miejsc pracy związanych z przywracaniem zdrowego środowiska naturalnego.

Głównym założeniem Zielonej Transformacji jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład pragnie stworzyć pierwsze w historii Europejskie Prawo Klimatyczne, które przyczyni się m.in. do:

 • Utrzymania stałej neutralności klimatycznej,
 • Całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Stworzenia przewidywalnego otoczenia biznesowego dla inwestorów i przemysłu, które współpracuje w trosce o środowisko naturalne,
 • Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • Pozbycia się gospodarki opartej na nieodnawialnych zasobach naturalnych,
 • Stworzenia 160 mln zielonych miejsc pracy,
 • Ekologizacji 35 mln budynków,
 • Odbudowy ekosystemów,
 • Wzmocnienia obszarów chronionych i powiększenia obszarów rolnictwa ekologicznego,
 • Połączenia systemów energetycznych (Smart Grid),
 • Stworzenia zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego.


pixel